Tak posiadam zezwolenie kurii na fotografowanie w obiektach sakralnych.